چرا طراحی گرافیکی مهمه؟!

اولین چیزی که کسب و کار شما را متمایز و حرفه ای نشون میده ،طراحی لوگو، کارت ویزیت، سربرگ، بسته بندی محصول و ... هستند. این موارد اولین چیزهایی هستن که کیفیت کار شما رو قضاوت میکنن. یک طراحی گرافیکی خوب و فکر شده، میتونه شما رو خیلی خیلی به قله های موفقیت تجاری نزدیکتر کنه

طراحی لوگو اتود ویرایش قیمت سفارش
لوگو تایپ 1
2
2
450000
لوگو تایپ 2
3
3
680000
لوگو تایپ 3
4
2
890000
لوگوتایپ 4
5
5
1100000
لوگو تصویری1
2
2
550000
لوگو تصویری 2
3
2
680000
لوگو تصویری 3
4
2
900000
لوگو تصویری 4
5
5
1000000
لوگو ترکیبی1
2
2
600000
لوگو ترکیبی 2
3
2
800000
لوگو ترکیبی 3
4
2
1000000
لوگو ترکیبی 4
5
5
1500000
مونوگرام 1
2
2
150000
مونوگرام 2
3
2
180000
مونوگرام 3
4
2
350000
مونوگرام 4
5
5
420000

طراحی لیبل

هزینه طراحی لیبل (برچسب محصول) بسته  به میزان پیچیدگی و طرح آن از 100 هزار تا 600 هزار به صورت سفارشی انجام میشود.

طراحی کارت ویزیت معمولی

— 50,000 تومان —

طراحی کارت ویزیت سفارشی

— 300,000 تومان —